Küçük-Adimlar-Anaokulu

Büyümek güzeldir

Biz, çocukları bu macera dolu yolculuklarında içimizdeki çocuğun kulağı ile duyar, yüreği ile destekleriz. Bir yetişkine ihtiyaç duyduklarında ise ellerini tutacak bir el bulmak için kafalarını kaldırmaları yeterli olur.


Misyonumuz

KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULUNDA kendini ifade edebilen, yaratıcı, paylaşımcı, toplumda birey olduğunun farkında olan, özgüveni gelişmiş, sorumluluk sahibi bireyler olarak ileriki yıllarına taşıyıcı temel eğitimi alırlar.

Küçük-Adimlar-Anaokulu

Küçük-Adimlar-Anaokulu-kreş

Vizyonumuz

Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve yaş özelliklerine göre hazırlanan eğitim programı, sosyal etkinliklere önem veren okul aile ve çocuk üçgeninde dengeyi sağlayan aynı zamanda yaratıcılığını destekleyen eğitim anlayışı içinde geri bildirimlere dayalı, istekler doğrultusunda sürekli gelişim gösteren bir eğitim kurumu olmaktır.


Hedeflerimiz

Çocuklarımızın okuma-yazma, problem çözme becerilerinin gelişiminde etkili olan dikkat, bellek, görsel algılama gibi zihinsel işlemlerin ve duyu-motor becerilerini desteklemek,
• Olumlu ve yeterli benlik algısına katkıda bulunmak.
• Yaratıcı düşünmeye yöneltmek.
• Kendini ifade edebilmesini sağlamak.
• Özgüveni ve paylaşım duygusunu geliştirmek.
• Bireysel ve toplumsal disiplini içselleştirmek.
• Günlük yaşamdaki kavramları öğretmek.
• Sorumluluk alabilmesini sağlamak.
• Öz bakım becerilerini kazandırmak.
• Öğrenme becerilerini geliştirmek.

Küçük-Adimlar-Anaokulu-kreş